sahypa_banner

COVID-19 IgG antikor synag toplumy (kolloid altyn usuly)

COVID-19 IgG antikor synag toplumy (kolloid altyn usuly)

Gysga düşündiriş:

Çalt, ýönekeý, anyk we takyk
Giriş
Hekiniň öndüren COVID-19 IgG antikor synag toplumy (Kolloid altyn usuly), S goragly rol oýnaýan S belogynyň RBD segmentiniň IgG antikorudyr.
Saklanylýan ýeri: 2 ℃ ~ 30 ℃
Nusgalaryň lentalary: Serum ýa-da plazma
Nusgalaryň lentalary: 1 sany / toplum;20 sany / toplum;50 sany / toplum
Reaksiýa şertleri: Otagyň temperaturasynda 15 minutlyk reaksiýa
Möhleti: 6 aý


Önümiň jikme-jigi

Suratlar

Göçürip al

Haryt bellikleri

IgG antikoryny tapmagyň kliniki ähmiýeti

2019-nCoV (COVID-19) wirus antigeninden gyjyndyrylandan soň, IgG plazma öýjüklerine bölünipdi.Şol bir wagtyň özünde, B öýjükleriniň az mukdary B ýat öýjüklerine bölüner.Haçan-da beden 2019-nCoV (COVID-19) wirus antigenine duçar bolanda, B ýat ýady öýjükleri belli bir IgG antikoryny çalt öndürip biler.Irki barlag üçin IgM köplenç synag obýekti hökmünde ulanylýar, soňraky we retrospektiv synag üçin IgG köplenç synag obýekti hökmünde ulanylýar.

covid-19

Aýratynlyk

1. Akademik Zhong Nanshanyň ýolbaşçylygynda gözleg we ösüş

Bu önüm, täsin platforma artykmaçlyklary bilen akademik Zhong Nanshanyň we Döwlet esasy dem alyş keselleri barlaghanasynyň ýolbaşçylygynda kompaniýamyz tarapyndan bilelikde öndürilýär.

2. RBD IgG antikorynyň tapylmagy

Hytaýda örtük antigenine S belogyny goşan ilkinji kompaniýa.S belogynyň, IgG bilen ýörite baglanyşdyrýan reseptor baglaýjy sebiti (RBD) bar.2019-nCoV ýokaşandan soň gorag täsiri bolan antikorlary tapyp biler.

3. sensokary duýgurlyk we aýratynlyk

Duýgurlyk :87.30% (95% CI: 79.08% ~ 95.52%)

Aýratynlygy :100% (95% CI: 99,78% -100%)

Jemi kliniki laýyklyk derejesi :94,67% (95% CI: 91.07% -98,26%)

4. Netijäni 15 minutda göz bilen okap bolýar

Bu önüm, ýeke-täk karta sazlamasy bolup, tehniki dizaýnda şol bir kartoçkada IgM bilen aýratyn reaksiýa howpundan gaça durýar.Guralsyz işlemek aňsat we netijesi hakyky wagtda ýüze çykarylýan 15 minutda berilýär.

5. Dürli aýratynlyklar

Bu önüm spesifikasiýasynda 1 sany, 20 sany, 50 sany kompýuter bar, müşderiler islege görä erkin saýlap bilerler.

6. Giňişleýin meýdanlar

Bu önüm, IgM önümini goşmaça kesgitlemek we umumy ilatyň näbelli sebäplere görä gyzzyrma keseliniň çaklamasyny ýeke-täk yzarlamak üçin ulanyp biler, bu öňüni alyş we gözegçiligi ep-esli gowulandyryp biler, ýokaşan ilaty netijeli yzarlap biler.

Biz -12

Önümiň spesifikasiýasy

IgG toplumy (50 PCS)

hd_icon01

IgG toplumy (20 HK)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 20T

  20T5 20T1 20T2 20T3 20T4

   

  50T

  50t6 50t1 50t2 50t3 50t4 50t5

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň